dijous, 29 de novembre de 2007

PRÀCTICA 1: navegació per Internet (webs educatives)

He recorregut els principals apartats de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (http://www.xtec.es), finalment, m'he centrat en l'apartat d'Escola Oberta que és on es troben emmagatzemats gran part dels materials que ens ofereix la plana. Aquests materials estan ben organitzats per àrees i podem realitzar una cerca utilitzant filtres per cursos, idiomes entre altres.

Dins d'aquesta xarxa tenim el portal CLIC que ofereix al professorat un amalgama de materials interactius que poden oferir als seus alumnes, la navegació és molt intuïtiva ja que es basa en una cerca en què podem triar els criteris pels que volem filtrar.

Pel que fa a la Red Telemática Educativa del MEC he explorat l'apartat que fa referència als pares i de la mateixa manera que amb la XTEC trobem una estructura d'apartats i subapartats que ens guia mitjançant una navegació d'arbre, de l'arrel a les branques que és on trobem els recursos com poden ser documents per a millorar l'autoestima dels nostres fills o recursos per al professor, i així, fer la classe més interactiva.